HİZMETLER 

MİMARİ PROJE HİZMETLERİ

Yapılara ait Mimarlık ve Mühendislik Proje Hizmetleri çalışmalarımızı aşağıdaki gibi gerçekleştiriyoruz.

 • Konsept Tasarım,
 • Avan Projelerin hazırlanması,
 • Kesin Projelerin hazırlanması,
 • Ruhsat Projelerinin hazırlanması,
 • İşyeri Ruhsat Projelerinin hazırlanması,
 • Gayri Sıhhi Müesseseler; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat projeleri,
 • İşyeri Yangın kaçış ve engelli yönlendirme Projelerinin hazırlanması,
 • Uygulama Projelerinin hazırlanması,
 • İç Mimari Projelerinin hazırlanması,
 • Detay Projelerinin hazırlanması,
 • As-built (Halihazır) Projelerinin hazırlanması.
 • Enerji Verimliliği projelendirmesi ve EKB Belgesi düzenlenmesi.
 • Projelerimize ait inşaat ruhsat onaylarının gerçekleştirilmesi.

YAPILAR

 • Çok Katlı Konutlar – Rezidans
 • Villalar
 • İş Merkezi – Ofis
 • Eğitim – Kültür
 • Spor Kompleksleri
 • Konaklama Binaları
 • Çeşitli amaçlı Kamu Binaları
 • Alışveriş – Rant Binaları
 • Sanayi Binaları
 • İç Mimari
 • Röleve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri
 • Sanat yapıları
 • Çevre Düzenleme ve Kentsel Tasarım
 • Güçlendirme – Renovasyon Projeleri

EKB – Enerji Kimlik Belgesi
Enerji Kimlik BelgesiFirmamız  EKB Belgesi veren yetkili bir kuruluştur.
Tüm yeni Bina projelerinde EKB Projesinin  yaptırılması zorunluluktur.
Enerji kimlik belgesi (EKB) bir binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketimi göz önünde bulundurularak hazırlanan, binanın enerjiyi verimli tüketme seviyesini gösteren bir belgedir. Tıpkı beyaz eşyalarda olduğu gibi binaların da A  ile G harfleri arasındaki harfler ile belirtilen ve en verimli enerji tüketen binanın A, enerjiyi en verimsiz tüketen binanın ise G harfi ile sınıflandırıldığı bir performans sınıfı vardır.
Enerji Kimlik Belgesinde binanın ısıtma, soğutma, aydınlatma, sıhhi sıcak su ve havalandırma ihtiyaçlarının yer almasının yanı sıra binanın yıllık karbon salım miktarı ve yenilenebilir enerji kullanım oranları da bulunmaktadır.
Binanızın ısı yalıtımı ile ilgili uygulamalarını yaptırırken Enerji Kimlik Belgesi düzenletmeniz doğru bir yalıtım yapmanıza yardımcı olur.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Danışmanlık Hizmetlerini profesyonel kadromuzla aşağıda belirttiğimiz şartlarda tanımlıyor ve gerçekleştiriyoruz.

PROJE AŞAMASI

 • Keşif, Proje programın oluşturulması,
 • Ön proje tasarımının gerçekleştirilmesi,
 • Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik, Altyapı, Peyzaj Projelerinin, Zemin Etüt, Harita çalışmalarının organizasyonu Proje maliyetinin çıkarılması,
 • Malzeme seçimi,
 • Metrajların çıkarılması,
 • Proje onaylarının  gerçekleştirilmesi ve İnşaat Ruhsatının alınması,
 • Maliyet Analizi, İnşaat bütçesinin yapılması,
 • Teknik ve idari şartnamelerin hazırlanması,
 • Hakediş ve ödeme planının yapılması.

İNŞAAT AŞAMASI

 • İnşaat bütçesinin yapılması,
 • Müteahhitlik yapım sözleşmesi yada kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması,
 • Şantiye İş  programlarının yapılması,
 • Yıkım kazı prosedür ve aşamaları,
 • İnşaat sürecindeki prosedür ve işlem aşamaları,
 • Şantiye kontrolluk hizmetleri,
 • İskan, belge, prosedür ve işlem aşamaları,
 • As-Build (halihazır) projelerinin hazırlanması.
KONTROLLÜK HİZMETLERİ

İnşaatın kontrolü, işin büyüklüğü, işin süresi gibi unsurlara göre şekillenir.
Bu unsurlar ve İşveren taleplerine göre;

 • Kontrol Amiri, Teknik Ofis Şefi, Teknik Sorumlu, Makine Kontrol Şefi, Elektrik Kontrol Şefi, İnce İşler Kontrol Şefi, Operatör / Sekreter’ den oluşan Şantiye Kontrol Teşkilatı Kadrosu.
 • Kontrol Amiri, Teknik Ofis Şefi, Saha Kontrol Şefinden oluşan bir Şantiye Kontrol Teşkilatının Uzman Mühendislerle (İnce İşler Mimarı, Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi) Part-Time desteklenmesi
 • Proje Koordinatörü destekli Şantiyede full-time mesai yapacak Kontrol Mühendisi ve yardımcısı İnşaat Teknikeri
 • Haftada iki gün şantiyenin Proje Koordinatörü ekibince ziyareti alternatiflerinden birine karar verilebilir.
 • İşin büyüklüğüne, talep durumuna göre bu seçim tarafımızca yapılır ve İşveren onayıyla birlikte hizmet yerine getirilir.

PROJE KONTROLLUK  HİZMETLERİ

 • Yapılan imalatların Uygulama Projelerine uygunluğunun denetlenmesi,
 • İmalat sırasında ortaya çıkabilecek proje uyumsuzluklarına karşı derhal müdahale edilmesi, gerektiğinde acil önlemlerin alınması,
 • Uygulama Projelerinin incelenerek Projeler arası koordinasyonun kontrol edilmesi ve bu kontrol sonrası imalata geçilmesinin sağlanması.

MALZEME ONAYLARI

 • Uygulamada kullanılacak malzemelerin şartnamelere uygunluğunun denetlenmesi,
 • Malzeme onay prosedürünün takibi,
 • Malzeme seçimi için gerekli organizasyonun yapılması ve İşveren’ e rehberlik yapılması,

İMALAT KALİTESİ KONTROLÜ

 • İmalatların  Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik, Altyapı, Peyzaj, disiplinlerinde Müteahhit ya da Müteahhitler tarafından yürütülen yapım faaliyetlerinin takibi,
 • Sözleşme ve eklerine,  tasarım, şartname ve yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü, hataların düzelttirilmesi.

İŞ PROGRAMI

 • Müteahhitlerin İş Programlarının  karşılaştırılması ve gerekli uyumun sağlanması,
 • Müteahhitlerin koordinasyonunun sağlanması,
 • İş Programının güncellenmesi, revizyonu, Müteahhitlerce İş Programının güncellenmesinin sağlanması,
 • İş Programının takibi için Haftalık Toplantılar düzenlenmesi,
 • Ekip, Ekipman Programının yapılması, takibi,
 • Nakit Akış Tablolarının yapılması, güncellenmesi ve İşveren onayına sunulması,

İMALAT SEVİYESİ TAKİBİ

 • Her imalatın, Müteahhit’ in, Taşeronun İmalat Seviyelerinin detaylı olarak takip edilmesi
 • Takip Sisteminin kurulması ve Sistemin raporlanması,
 • Detaylı imalat seviyesinin internet ortamında sadece yetkililerin göreceği şekilde yayınlanması

RAPORLAMA

 • Puantaj, imalat bilgileri vb. bilgilerin bulunduğu Günlük Raporların Müteahhit tarafından hazırlanmasının sağlanması,
 • Günlük Raporun hazırlanarak İşveren’ e sunulması,
 • Daha çok İş Programı Bilgilerini ihtiva eden Haftalık Raporun hazırlanması ve Proje Koordinatörüne sunulması,

İŞİN TESLİMATI

 • Müteahhitlere İşyeri Tesliminin tutanakla yapılması,
 • Geçici Kabül prosedürlerinin takibi, İşin Müteahhit’ den teslim alınarak İşveren’ e teslim edilmesi